Εως μεθαύριο Παρασκευή 12 Ιουλίου έχουν προθεσμία οι υποψήφιοι για να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό τους Δελτίο. Τελευταία, ωστόσο, το σύστημα είναι «υπερφορτωμένο» λόγω της μαζικής υποβολής.