Σε παγίδα φόρου για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς αναδεικνύεται φέτος η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Από τις εκκαθαρίσεις Ε1 στις οποίες προχωρούν τα λογιστικά γραφεία έχει καταδειχθεί πως ο κωδικός 659-660 του πίνακα 6 του Ε1, στον οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης και τρόπου φορολόγησης, οδηγεί σε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση, καθώς αυξάνει τον φόρο από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Αποτέλεσμα είναι πολλοί φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφή φόρου να μην τη λαμβάνουν, καθώς η επιστροφή συμψηφίζεται με την εισφορά αλληλεγγύης.

Η έκπληξη είναι μεγαλύτερη για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι), καθώς η ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν τους έχει παρακρατηθεί κατά τη διάρκεια της μισθοδοσίας του 2012 και έτσι καλούνται να την αποδώσουν με την εκκαθάριση της δήλωσης. Τα μπλοκάκια, εκτός από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, βαρύνονται και με το τέλος επιτηδεύματος, ύψους 650 ευρώ.

Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ που έχει πληρώσει φόρο 3.000 ευρώ (δηλαδή το 20% του εισοδήματος) στην πηγή, θα πληρώσει βάσει κλίμακας φόρο 1.240 ευρώ και δικαιούται επιστροφή φόρου 1.760 ευρώ. Ωστόσο, θα κληθεί να καταβάλει πρόσθετα 650 ευρώ τέλος επιτηδεύματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 150 ευρώ (1% του εισοδήματος). Ο φόρος που θα του επιστραφεί είναι 960 ευρώ.

Οι τόκοι καταθέσεων. Μέχρι τις 24 Ιουνίου οι τόκοι καταθέσεων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των φορολογουμένων το 2012 και υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ θα αναγραφούν αυτομάτως (προσυμπληρωθούν) στους κωδικούς 659-660 του Ε1.

Την Παρασκευή, η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) παρέλαβε από τις τράπεζες τα στοιχεία για τα ποσά των τόκων που θα συμπληρωθούν αυτόματα στις δηλώσεις των φορολογουμένων. Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης ανέφερε ότι μετά την παραλαβή των στοιχείων η μεταφόρτωσή τους στο TAXISnet θα απαιτήσει διάστημα λίγο ημερών.

Θα ακολουθήσει απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη για το τι θα ισχύσει με τους συνδικαιούχους των λογαριασμών. Σε αυτήν θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να δηλωθεί το πραγματικό γεγονός, δηλαδή να αναγραφούν οι τόκοι στο Ε1 εκείνου στον οποίο ανήκουν οι καταθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, φορολογούμενοι που το 2012 είχαν έσοδα από τόκους καταθέσεων που ξεπέρασαν το ποσό των 250 ευρώ θα πρέπει για τη δική τους διασφάλιση να λάβουν τις σχετικές βεβαιώσεις από τις τράπεζες.