Στην πλέον κρίσιμη φάση εισέρχεται η διαδικασία πώλησης της Globul, θυγατρικής του ΟΤΕ στη Βουλγαρία με τους υποψήφιους μνηστήρες να έχουν καταθέσει τις δεσμευτικές προσφορές τους.

Μετά την παράταση ενός μηνός στην προθεσμία που είχε δώσει ο Οργανισμός, οι ενδιαφερόμενοι, μεταξύ των οποίων είναι οι Tukcell, Telenor και Turk Telekom, κατέθεσαν σήμερα τις δεσμευτικές οικονομικές προσφορές τους για την
Globul και για το τοπικό δίκτυο της αλυσίδας καταστημάτων Γερμανός.

Σε περίπτωση που οι προσφορές θεωρηθούν ικανοποιητικές, τότε η διαδικασία θα προχωρήσει γρήγορα, με τον ανάδοχο να ανακηρύσσεται μέσα σε περίπου δέκα μέρες. Αν οι προσφορές κριθούν μη ικανοποιητικές, τότε η διαδικασία θα
ακυρωθεί και ο διαγωνισμός θα κηρυχθεί άγονος.

Ο πήχυς για την Globul έχει τεθεί στα 700 εκατ. ευρώ, ενώ στην πρώτη φάση του διαγωνισμού για την κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών είχαν μετάσχει οι τουρκικές Turk Telekom και Turkcell, η νορβηγική Telenor και η Deutsche
Telekom.

Η διοίκηση του Οργανισμού είχε δηλώσει ότι εξέταζε το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει στην πώληση της Globul, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρίας κινητής στη Βουλγαρία, μετά την επιτυχημένη αναχρηματοδότηση των δανειακών
υποχρεώσεων του ΟΤΕ.

Σημειώνεται, ότι η Globul συνεισφέρει περίπου το 7% των πωλήσεων του ομίλου ΟΤΕ αλλά και 9% του λειτουργικού του κέρδους (EBITDA).Στο τέλος του 2012, οι πελάτες της ξεπέρασαν τα 4,5 εκατομμύρια, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,9%.