Ο αναπληρωτής καθηγητής Στοματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Λάσκαρης απαντά ότι, βάσει των ευρημάτων που αναφέρετε, δεν στοιχειοθετείται καρκίνος.

Συνιστάται όμως να εξεταστείτε από στοματολόγο γιατρό (που είναι ο αρμόδιος γι’ αυτά τα θέματα) και να γίνει επαναξιολόγηση από την αρχή.

Ο βαθμός επικινδυνότητας της λευκοπλακίας εξαρτάται από τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης, τη θέση της και τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης.