Ο νόμος 3838/2010, που είναι ακόμη νομολογιακά υπό διαμόρφωση, έφερε σημαντικές τομές: η τρίτη γενιά μεταναστών αποκτά αυτοδίκαια υπηκοότητα, η δεύτερη γενιά (παιδιά μεταναστών γεννημένα στην Ελλάδα) έπειτα από δήλωση και αίτηση των δύο γονέων τους, εφόσον οι τελευταίοι αποδείξουν μόνιμη και νόμιμη πενταετή παραμονή στην Ελλάδα.

Για τη λεγόμενη «μιάμιση γενιά», παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα αλλά ακολούθησαν σε μικρή ηλικία τους μετανάστες γονείς τους στην Ελλάδα, τίθεται η προϋπόθεση «επιτυχούς ολοκλήρωσης παρακολούθησης έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα».

Οσο για την πρώτη γενιά μεταναστών… Εδώ πια μιλάμε για πολιτογράφηση: για πρώτη φορά τίθενται δημόσια και πλήρως οι κανόνες.

Πάντως, όπως λέει ο συγγραφέας, η διαδικασία πολιτογράφησης, με τους αυστηρούς κανόνες που θέτει και τις «ασφαλιστικές δικλίδες» της, «συνεχίζει να είναι η δυσκολότερη διοικητική διαδικασία που προβλέπει η ελληνική έννομη τάξη».

Απόδειξη; Από τον χρόνο εφαρμογής του νόμου, οι πολιτογραφήσεις είναι στατιστικά λιγότερες από πριν.