«Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας να παρουσιάζεται, για επικοινωνιακούς λόγους, ως ένα από τα ‘εμπόδια’ για την επιχειρηματική δραστηριότητα και να τοποθετείται στον αντίποδα της ανάπτυξης» αναφέρει σχετική ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας ως απαράδεκτες τις διατάξεις που αφορούν στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητεί να απαλειφθούν οι διατάξεις που παρακάμπτουν την Αρχαιολογική Υπηρεσία ή δυσχεραίνουν το έργο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, που εκπορεύεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος.