Σύμφωνα με την έρευνα, το 68,2% των ερωτηθέντων έχει σκεφτεί να φύγει, ενώ το 19,3% έχει κάνει ήδη συγκεκριμένες κινήσεις.

Περίπου οι μισοί απ’ όσους επιθυμούν να φύγουν θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα (φυτική παραγωγή, κτηνοτροφία, αλιεία), το 18,3% με τον τουρισμό- πολιτισμό, το 14,2% με την επικοινωνία και τις νέες τεχνολογίες, το 11,8% με την εκπαίδευση, το 10,6% με την ενέργεια και τις ΑΠΕ, το 7% με το εμπόριο, το 6,7% με τον αγροτουρισμό και το 5,8% με τη μαζική εστίαση.

Τα 2/3 σχεδόν, όσων επιθυμούν να χτίσουν μια νέα ζωή στην επαρχία, έχουν υψηλή μόρφωση.

Ειδικότερα, το 25,4% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, το 43% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ- ΤΕΙ, το 17,1% είναι απόφοιτοι επαγγελματικών σχολών, το 8,2% απόφοιτοι λυκείου και 1,2% γυμνασίου. Πρόκειται , δε, για τις πιο δυναμικές επαγγελματικές ηλικίες, αφού το 10,6% είναι μεταξύ 25-29 ετών, το 21,2% μεταξύ 30 και 34 ετών, το 25,3% μεταξύ 35-39 ετών και το 12,9% μεταξύ 40-44 ετών.

Εντυπωσιακό στοιχείο είναι η δήλωση του 70,3% των ερωτηθέντων, πως θα έφευγε για το ίδιο ή μικρότερο εισόδημα, σε αντάλλαγμα μιας πιο ουσιαστικής και ποιοτικής ζωής.

Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται για τις παραδοσιακές καλλιέργειες όσο και για βιολογικά- εναλλακτικά προϊόντα. Ειδικότερα, απ’ όσους έχουν κάνει συγκεκριμένες κινήσεις για να φύγουν, το 51,5% ενδιαφέρεται για ελιά- ελαιόλαδο, το 51,5% για βιολογικά προϊόντα, το 33,3% για αρωματικά φυτά, το 31,8% για οπωρολαχανικά, το 30,3% για αμπέλι/κρασί, το 24,2% για μανιτάρια, το 21,2% για τρούφα, το 19,7% για ρόδια, το 13,6% για φρούτα, το 13,6% για στέβια, το 12,1% για βιοκαύσιμα και το 10,6% για ψυχανθή/όσπρια.

Ενδιαφέρον έχει επίσης το στοιχείο πως η τάση επιστροφής στην ύπαιθρο θεωρείται θετική προοπτική για την οικονομία από το 75,9% των ερωτηθέντων, την οικογένεια για το 72,9%, το ίδιο το άτομο για το 70,6% και την αγορά εργασίας για το 64,2%.

Ο κ. Σκανδαλίδης ανακοίνωσε πως άμεσα θα επαναπροκηρυχθεί το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ. Θα μπορεί να καλύψει περίπου 6.000 αγρότες ενώ θα προβλεφθεί και ειδική πριμοδότηση ύψους 10.000 ευρώ για κάθε άνεργο.

Επιπλέον, το υπουργείο έχει καταρτίσει πλήρεις φακέλους για 52 προϊόντα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την καλλιέργειά τους, τις στρεμματικές αποδόσεις κ.α.

«Από την αρχή ήμασταν αντίθετοι με το μίζερο κρατισμό που κρατά τον αγρότη δέσμιο των επιδοτήσεων και αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε το πρότυπο του μικρού και μεσαίου αγρότη, που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη», πρόσθεσε ο κ. Σκανδαλίδης, συμπληρώνοντας πως για να γίνει η επιστροφή στην ύπαιθρο πραγματικότητα και να είναι αποτελεσματική, η στρατηγική που σχεδίασε το υπουργείο στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Συγκεκριμένα, στην εξυγίανση του περιβάλλοντος της αγροτικής ανάπτυξης, με στόχο την υγιή επιχειρηματικότητα και τη μείωση της ψαλίδας από το χωράφι στο ράφι.

Δεύτερον, στην εξυγίανση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των αγροτών με τη συγκρότηση μεγάλων συνεταιριστικών οργανώσεων που να μπορούν να σταθούν στις αγορές. Τρίτον, στην εμπέδωση της αντίληψης των κοινωνικών εταίρων στον αγροτικό κόσμο και τέταρτον στην συγκέντρωση των δημόσιων πολιτικών για την ενίσχυση του Ελληνα αγρότη, στο πλαίσιο των οποίων κορυφαία θέση έχει η πολιτική γης. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έχουν αναρτηθεί προς ενοικίαση 2.176 τεμάχια και έχουν υποβληθεί 3.596 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 1.200 προέρχονται από ανέργους, 1.123 από άτομα έως 35 ετών και 585 από κατόχους γεωτεχνικών διπλωμάτων.

Τέλος, ο κ. Σκανδαλίδης, ερωτηθείς για τη χθεσινή απόσυρση του νόμου για τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα», ανέφερε ότι «η απειλή της καταψήφισης έγινε για καθαρά προεκλογικούς λόγους. Προφανώς και δεν είχα καμία δυσκολία να αποσύρω το νόμο. Όμως εφαρμόζεται μέσω υπουργικής απόφασης. Ο Οργανισμός λειτουργεί κανονικά. Ήταν ευκαιρία να λύσουμε το ζήτημα του θεσμικού πλαισίου πιο γρήγορα».