Στη διάρκεια της ωριαίας συνάντησής τους, οι δύο άνδρες επισήμαναν ορισμένα «αγκάθια» όσον αφορά το νέο οικονομικό πρόγραμμα, όπως η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Μουρμούρας ανέπτυξε στον Ευρωπαίο Επίτροπο ορισμένους τρόπους αναστροφής του κλίματος, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ανάπτυξης και ενίσχυσης της ρευστότητας.