Οκτώ νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 289 εκατ. ευρώ ανέλαβε το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια η εταιρεία ΤΕΡΝΑ, 100% θυγατρική του oμίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, είτε αυτόνομα είτε συμμετέχοντας σε κοινοπραξίες. Πρόκειται για πέντε οδοποιίες στη Σερβία που χρηματοδοτούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δύο οδοποιίες στην Ελλάδα, κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού και την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής στη Βουλγαρία με κύριο του έργου το βουλγαρικό Δημόσιο. Ο προϋπολογισμός των έργων που αντιστοιχούν στην ΤΕΡΝΑ στη Σερβία είναι 173,4 εκατ. ευρώ, στην Ελλάδα 46 εκατ. ευρώ (δύο κάθετοι άξονες της Εγνατίας) και στη Βουλγαρία 69,6 εκατ. ευρώ. Στις τρεις οδοποιίες στη Σερβία μετέχει με 100% και στις άλλες δύο με 50%. Στις δύο κοινοπραξίες για τους κάθετους άξονες της Εγνατίας συμμετέχει με 33,33%.