Στον ΟΑΕΔ μεταφέρονται προσωρινά το προσωπικό, η περιουσία και οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 29 Φεβρουαρίου (αριθμός φύλλου 39):

n Στο μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των καταργούμενων από 14 Φεβρουαρίου δύο φορέων, η διάρκεια του οποίου θα είναι έως 6 μήνες, «ορίζεται προσωρινή ενιαία διοικούσα επιτροπή, με αρμοδιότητα την τακτοποίηση που αφορά πράξεις λειτουργικής εκκαθάρισης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία και γενόμενη έννομη σχέση των δύο καταργούμενων φορέων, εκτός της ανάληψης νέων υποχρεώσεων που προκύπτουν από νέα προγράμματα και παροχές και όχι πάντως πέραν των ανειλημμένων συμβατικών ή γενόμενων υποχρεώσεων».

n Οι πόροι, τα ταμειακά διαθέσιμα και κάθε έσοδο των δύο καταργούμενων φορέων μεταφέρονται σε ειδικό λογαριασμό με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής», ο οποίος θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

n Οι λειτουργικές δαπάνες, καθώς και οι δαπάνες για τη συνέχιση των ανειλημμένων αποκλειστικά και μόνον υποχρεώσεων, παροχών και προγραμμάτων, θα καλύπτονται από τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

n Ο ΟΑΕΔ δεν πρόκειται να αναλάβει νέα προγράμματα και παροχές, εκτός από τη συνέχιση της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και τη συντήρησή τους «και των εν εξελίξει υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων ή παροχών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή σκοπών των δύο καταργούμενων οργανισμών».

n Το προσωπικό των δύο φορέων θα μεταφερθεί στον ΟΑΕΔ με το ίδιο εργασιακό καθεστώς.

Oπως δήλωσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης, τα προγράμματα του ΟΕΚ και της ΟΕΕ που είναι σε εξέλιξη είτε αφορούν επιδότηση ενοικίου ή επιτοκίου ή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού θα υλοποιηθούν από τη διάδοχη κατάσταση των δύο οργανισμών που είναι ο ΟΑΕΔ. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή ο Γ. Κουτρουμάνης είπε ότι «δεν κινδυνεύει να χάσει οτιδήποτε αυτός που έχει πάρει δάνειο ή εκείνος στον οποίο οφείλουν οι δύο οργανισμοί», ενώ σε σχέση με το μέλλον των παροχών «το θέμα είναι ανοιχτό». Αναφερόμενος στο μέλλον των εργαζομένων ο κ. Κουτρουμάνης δήλωσε ότι διασφαλίστηκαν και μεταφέρονται στον ΟΑΕΔ με την ίδια εργασιακή σχέση, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν τα περιθώρια να ενισχυθούν και άλλοι φορείς του υπουργείου και να μεταφερθεί και εκεί προσωπικό.