Εδώ και τώρα περικοπές στις επικουρικές συντάξεις απαιτεί η τρόικα, η οποία παράλληλα αναμένει τα αποτελέσματα του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να διαμορφώσει τη στάση της στο θέμα του μισθολογικού κόστους.
Κατά την προχθεσινή συνάντηση του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη με τους επικεφαλής του κλιμακίου της Κομισιόν, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για το θέμα των επικουρικών συντάξεων, το υπουργείο Εργασίας διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμο να νομοθετήσει με βάση τις υπάρχουσες μελέτες, εφόσον όμως υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Η τρόικα τόνισε ότι οι μεταρρυθμίσεις στην επικουρική ασφάλιση έχουν συμφωνηθεί και αποτελούν δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης έναντι των δανειστών. Σύμφωνα με προσχέδιο του υπουργού Εργασίας, η μείωση των επικουρικών συντάξεων θα είναι κατά μέσον όρο 15%, ενώ θα φθάνει και το 40% σε ορισμένες περιπτώσεις. Επίσης, σύμφωνα με το σχέδιο, ο νέος κανονισμός ασφάλισης και παροχών του νέου επικουρικού φορέα θα καταρτιστεί με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί εντός έξι μηνών από τη σύσταση του νέου μεγάλου επικουρικού ταμείου ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) και με πρόταση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Κουτρουμάνη. Σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο νόμου, στο ΕΤΕΑ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του: α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), β) το Tαμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ε) ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και στ) ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ' επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του. Με απόφαση του κ. Κουτρουμάνη μπορούν να ενταχθούν στο ΕΤΕΑ έως τις 31.12.2012 τα λοιπά επικουρικά ταμεία, καθώς και όσα εξαιρέθηκαν. Οσα δεν θα ενταχθούν έως τις 31.12.2012 στο ΕΤΕΑ μετατρέπονται αυτοδίκαια σε ΝΠΙΔ, υποχρεωτικής ασφάλισης, αυτοδιαχειριζόμενα. Στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά:
α) Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ.
β) Οι ήδη ασφαλισμένοι των Ταμείων-τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ. Το ποσό εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγομένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγομένους στα υπερβαρέα επαγγέλματα κατά 1% για τον ασφαλισμένο και κατά 2% για τον εργοδότη.