Ώς 50% θα είναι η μείωση σε μισθούς στο Δημόσιο, ώς 25% στον ιδιωτικό τομέα και ώς 40% η μείωση συντάξεων – όπως προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο – σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Ετσι, εκτός από τη νέα φορολογική αφαίμαξη και τον φόρο στα ακίνητα, οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα θα μειωθούν περαιτέρω, ακόμη και κατά 25%. Και αυτό γιατί καταργούνται στην πράξη οι κλαδικές συμβάσεις. Ετσι, μέσω των επιχειρησιακών, θα μπορεί να συμφωνούνται μισθοί κατά πολύ μειωμένοι, με δίχτυ προστασίας τα 751 ευρώ της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης (ΕΓΣΣΕ).

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι δημόσιοι υπάλληλοι χάνουν 2 δισ. ευρώ από το νέο μισθολόγιο, οι συνταξιούχοι άλλα 1,4 δισ. ευρώ από τις περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Αναλυτικά οι δύο σημαντικές (νέες) αλλαγές που επέρχονται σε μισθούς – συντάξεις:

1Με το νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, οι απώλειες διευρύνονται και ξεπερνούν το 50% λόγω και των φραγμών που επιβάλλει στην εξέλιξη των υπαλλήλων (π.χ. στον Α’ Βαθμό θα εξελίσσεται μόνο το 20%). Οι νεοεισερχόμενοι στο Δημόσιο της ΠΕ κατηγορίας θα αμείβονται με 660 ευρώ τον μήνα ενώ για τις κατηγορίες ΥΕ (Υποχρεωτική Εκπαίδευση) και ΔΕ (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) οι αποδοχές είναι πολύ κατώτερες.

2Και στις συντάξεις επέρχονται περικοπές κατά 20% για το ποσό της σύνταξης που είναι πάνω από 1.200 ευρώ και κατά 40% για το ποσό πάνω από 1.000 ευρώ όσων δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους. Οι εν λόγω περικοπές θα είναι πέρα από αυτές του ΛΑΦΚΑ (Λογαριασμός Αλληλεγγύης) με τα αντίστοιχα ποσά για συντάξεις πάνω από 1.400 και 1.700 ευρώ και οι συνταξιούχοι είναι κάτω των 60 ετών.