Υπουργείο Οικονομικών

< Τη βελτίωση του ελέγχου σε ό,τι αφορά τις δράσεις στον δημόσιο τομέα

< Τη βελτίωση στα δημόσια λογιστικά ώστε τα κρατικά δημοσιονομικά στοιχεία να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά στάνταρ.

< Την ενίσχυση της φορολογικής πολιτικής και της συλλογής φόρων

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία επισημαίνεται προς την Ομάδα Δράσης ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα συγχώνευσης των εφοριών ούτως ώστε οι 300 που λειτουργούν σήμερα να περιοριστούν σε 100. Μάλιστα τονίζεται ότι πολλές υπηρεσίες θα αντικατασταθούν από ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός νέου μοντέλου εφοριών που θα λειτουργεί ως πρότυπο για τις άλλες ΔΟΥ (model tax office). Πάντως, όπως τονίζεται, το πρόγραμμα Elenxis ελάχιστα εφαρμόζεται στις οικονομικές εφορίες, κάτι το οποίο αποδίδεται και στην ελλιπή εκπαίδευση 2.000 εφοριακών που απασχολούνται σε ΔΟΥ της περιφέρειας.

Παράλληλα, από τους ευρωπαίους τεχνοκράτες ζητείται υποστήριξη και στο θέμα της επιβολής των λεγόμενων «πράσινων» φόρων για το οποίο, όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχει καθόλου εμπειρία.Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό ζητείται συνδρομή στους τομείς της κατηγοριοποίησης των εισοδημάτων, στη μείωση των δαπανών, στα συστήματα καταγραφής των στοιχείων αλλά και στην αντιστοίχιση των δημόσιων λογιστικών με τα ευρωπαϊκά λογιστικά.

Τέλος, στο κείμενο της ομάδας Γλυνού τονίζεται ότι το υπουργείο Οικονομικών – μολονότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα – δεν είναι ακόμη σε θέση να ελέγχει τη μείωση των δαπανών στα άλλα υπουργεία.

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

< Την ανασυγκρότηση του δημοσίου τομέα στη βάση της έκθεσης του ΟΟΣΑ για πιο μικρό και ευέλικτο κράτος.

< Την αξιολόγηση όλων των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ έως σήμερα στο ελληνικό Δημόσιο.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

< Τη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου των πληρωμών προς τους αγρότες.

υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

< Να είναι πιο φιλικό το επιχειρηματικό περιβάλλον.

< Την προώθηση του προγράμματος one stop shop.

< Τη δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών.

< Την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

< Την προώθηση της πολιτικής για το νερό, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.

Υπουργείο Εργασίας

< Εντοπίζει προβλήματα στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που οφείλονται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα εποπτείας στους οργανισμούς που εμπλέκονται [π.χ. ασφαλιστικά ταμεία (ΣΕΠΕ), Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και στους οργανισμούς περίθαλψης]. Επίσης ως κύρια αιτία για την έλλειψη αποτελεσματικότητας έχει διαγνωστεί η έλλειψη επαρκών οικονομικών τμημάτων όπως και αξιόπιστων στοιχείων στα παραπάνω ιδρύματα. Επιπλέον η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού υποβαθμίζει την απόδοση των εν λόγω ιδρυμάτων.

Υπουργείο Παιδείας ζητάει βοήθεια

< Την αναδιάρθρωση των δημόσιων πανεπιστημίων.

Υπουργείο Εθνικής Αμυνας

< Τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Υπουργείο Περιβάλλοντος

< Την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

< Το Εθνικό Κτηματολόγιο.

< Γενικότερα για τον χωροταξικό σχεδιασμό και στο Real Estate.

Υπουργείο Πολιτισμού

< Τις χρήσεις γης σε σχέση με την δυνατότητα ανέγερσης κτιρίων.

Υπουργείο Δικαιοσύνης

< Την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης.

< Θέματα μετανάστευσης σε σχέση με νομικά ζητήματα που ανακύπτουν.

< Προτείνει συνεργασία με τη Eurostat σε ό,τι αφορά τη συλλογή στοιχείων.

Υπουργείο Εσωτερικών

< Την οργάνωση θεμάτων μετανάστευσης.

Υπουργείο Υποδομών

< Τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.