Κατά της ίδρυσης και µεταφοράς φαρµακείων κοντά σε νοσοκοµεία ή και απέναντι από την κεντρική είσοδο νοσοκοµειακών µονάδων στρέφεται ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Αττικής. Με προσφυγή που κατέθεσαν τα µέλη του στο Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ), ζητούν την ακύρωση της σχετικής εγκυκλίου που φέρει την υπογραφή του γενικού γραµµατέα ∆ηµόσιας υγείας του υπουργείου υγείας. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, η ίδρυση των φαρµακείων υπόκειται σε πληθυσµιακά όρια (ένα ανά χίλιους κατοίκους) και ο Φαρµακευτικός Σύλλογος υποστηρίζει ότι µε τη επίµαχη εγκύκλιο που καταργεί τα όρια αυτά, αναπόφευκτα θα προκληθεί υπερσυγκέντρωση φαρµακείων σε εµπορικά σηµεία.