Σφαγές στη Βηρυτό

1976: «ΒΗΡΥΤΟΣ:

Αρχισε η πιο µεγάλη σφαγή στον Λίβανο, όπου Παλαιστίνιοι και Μουσουλµάνοι προβάλλουν λυσσώδη αντίσταση στις συριακές δυνάµεις εισβολής (φωτογραφία). Στον αγώνα έχουν εµπλακεί αεροπορικές δυνάµεις και άρµατα µάχης (…). Συριακά µαχητικά αεροσκάφη Μιγκ σφυροκοπούν (…) θέσεις Παλαιστινίων και Μουσουλµάνων στη Βηρυτό (…). Ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ (…) κατήγγειλε ότι η συριακή εισβολή αποσκοπεί στην πλήρη διάλυση της Παλαιστίνης». («ΤΑ ΝΕΑ»)

ΚΚΕ και νεολαία

1978: «Το ΚΚΕ έδωσε χθες στη δηµοσιότητα δύο ακόµη αποφάσεις του 10ου Συνεδρίου (στη φωτογραφία, ο Χαρίλαος Φλωράκης στο βήµα του Συνεδρίου) “για τη δουλειά του Κόµµατος στη νεολαία” και “για τη δουλειά του Κόµµατος στις γυναίκες”. Στην πρώτη απόφαση τονίζεται ότι “η προσοχή του Κόµµατος πρέπει να συγκεντρωθεί στην αντιµετώπιση της επίθεσης της άρχουσας τάξης ενάντια στη νεολαία, στην υπερνίκηση των δυσκολιών, καθώς και των αδυναµιών που υπάρχουν ακόµα στο Κίνηµά της”. Και συνεχίζει: “Η κυρίαρχη άρχουσα τάξη και οι κυβερνήσεις της (…) δεν διστάζουν µπροστά σε κανένα µέσο, αρκεί αυτό να προωθεί τις επιδιώξεις της: από την πλατιά διάδοση των µέσων ηθικής και πνευµατικής διαφθοράς, τη διάδοση των ναρκωτικών, την καλλιέργεια της εγκληµατικότητας και αντικοινωνικής συµπεριφοράς, την πολύµορφη ιδεολογική διάβρωση µε κύριο µέσο τον αντικοµµουνισµό και τον αντισοβιετισµό”». («ΤΑ ΝΕΑ»)