Οι πρυτανικές εκλογές δεν θύµισαν σε τίποτα το πολωµένο κλίµα προηγούµενων ετών. Στο οικονοµικό Πανεπιστήµιο, πρύτανης εξελέγη ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος. Στο Χαροκόπειο, ο ∆ηµοσθένης Αναγνωστόπουλος και στης Κρήτης ο καθηγητής Ευρυπίδης Στεφάνου. οι νέες διοικήσεις θα αναλάβουν καθήκοντα τον Σεπτέµβριο. Επαναληπτικές εκλογές θα διεξαχθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο.