Τη γραμμή των σκληρών μητροπολιτών και ιερέων που έχουν ήδη «αφορίσει» την κάρτα του πολίτη προτού καν εκδοθεί ακολουθεί η Εκκλησία. Χθες η Σύνοδος ανέθεσε σε δύο επιτροπές να μελετήσουν το ζήτημα.