(ο υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, στον Βήµα FΜ, για τον ΟΣΕ)

«Οι εργαζόµενοι έχουν µερίδιο ευθύνης, προφανώς γιατί ο σιδηρόδροµος έχει µερίδιο συµµετοχής στην αγορά των εµπορευµατικών µεταφορών µόλις στο 1,2%, κάτι που σηµαίνει ότι υπονοµεύθηκε από µέσα».