Τις σχολικές χρονιές 2012-2013 και 2013-2014 οι προσλήψεις θα γίνονται με βάση την επιτυχία στον διαγωνισμό των εκπαιδευτικών που σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας θα πραγματοποιηθεί το 2012. Στον διαγωνισμό αυτόν (τον 7ο κατά σειρά) όπως και στον επόμενο που θα γίνει το 2014 δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας ούτε για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ούτε και για τον μόνιμο διορισμό. Στα πλαίσια αυτά, οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πτυχία που θεωρείται ότι έχουν παιδαγωγική επάρκεια και δεν απαιτούν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) μέχρι την περίοδο αυτή είναι τα παρακάτω:

α)Των Τμημάτων ΑΕΙ:

– Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (και Ειδικής Αγωγής)- Δημοτικής Εκπαίδευσης (και Ειδικής Αγωγής)- Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου- Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας- Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών.

β)Σχολής Νηπιαγωγών.

γ)Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

δ)Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήμες της Αγωγής και ε)Καθηγητικών Σχολών.

Σημειώνεται ότι καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 5

του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 2 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Α΄/20-11-2003), για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985 και το άρθρο 19, παρ. 1 του Ν. 3699/2008, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ και των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01,

ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΕ19), καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣ ΠΑΙΤΕ).