Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, αλλά και προγράμματα κατάρτισης, περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο σχέδιο για 1.250 ανέργους και εργαζομένους που θέτει σε εφαρμογή ο ΟΑΕΔ στον Νομό Καστοριάς. Ηδη άρχισε η υποβολή των αιτήσεων και οι ενδιαφερόμενοι μπο ρούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr προκειμένου να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε δράσεις απασχόλησης για τους ανέργους και τους εργαζομένους του Νομού Καστοριάς.

Δημιουργία νέων θέσεων
Προβλέπεται η δημιουργία 300 νέων θέσεων εργασίας για τους ανέργους του νομού, ηλικίας 18-64 ετών, για πλήρη ή μερική απασχόληση με την επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 24 μήνες, ενώ μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 12 μήνες ακόμα.

ΘΕΣΕΙΣ
300
Προώθηση στην αγορά εργασίας
Ενίσχυση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για 100 ανέργους, ηλικίας 22 έως 64 ετών, μέσω της παροχής οικονομικών κινήτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: Να έχουν την ιδιότητα του ανέργουτου Ν. Καστοριάς (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους)

και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα.

Να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώουκαι οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Να έχουν κάνει έναρξηδραστηριότητας από τις 19-4-2010 και μετά.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 36 μήνες και το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που θα υπαχθεί στο πρόγραμμα κλιμακώνεται από τα 20.000 ευρώ για όσους δραστηριοποιηθούν στον τομέα παροχής υπηρεσιών, στα 25.000 ευρώ για όσους δραστηριοποιηθούν στον τομέα της μεταποίησης και στα 30.000 ευρώ για όσους δραστηριοποιηθούν στον γουνοποιητικό κλάδο του μεταποιητικού τομέα, εφ΄ όσον προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΘΕΣΕΙΣ
100
Κίνητρα για διατήρηση προσωπικού
Διατήρηση 200 θέσεων εργασίας για εργαζομένους του νομού ηλικίας από 18 έως 64 ετών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών.

Ωφελούμενα άτομα είναι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις ενταγμένες επιχειρήσεις, οι οποίοι πρέπει να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και άτομα τα οποία οι ενταγμένες επιχειρήσεις τα έχουν προσλάβει μετά τις 19-4-2010.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 24 μήνες και μετά τη λήξη οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 12 μήνες ακόμα.

ΘΕΣΕΙΣ
200
Επαγγελματική κατάρτιση
Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης/ επανακατάρτισης για 350 ανέργους και 150 εργαζομένους σε αντικείμενα που θεωρούνται κρίσιμα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας ή των επιχειρήσεων του νομού. Σημειώνεται ότι ειδικά τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ και της Δομής Στήριξης του Προγράμματος.

Προκειμένου να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

Για τους ανέργους:

Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης.

Για τους εργαζομένους:

Τα ωφελούμενα άτομα πρέπει να εργάζονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς που έχει υποδείξει η Δομή Στήριξης του προγράμματος ύστερα από διαβούλευση με τους κλαδικούς/ τοπικούς φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών/ εργαζομένων.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης για τους ανέργους είναι 500 ώρες και για τους εργαζομένους 160 ώρες. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε άνεργο καταρτιζόμενο ανέρχεται σε 6 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, ενώ για κάθε εργαζόμενο ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

ΘΕΣΕΙΣ
500
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και απασχόλησης 150 ανέργων κάτω των 30 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, περιλαμβάνει η τρίτη δράση του σχεδίου.

Αρχικά οι ενδιαφερόμενοι θα ενταχθούν σε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας- προεργασίας διάρκειας 6 μηνών και εν συνεχεία σε πρόγραμμα απασχόλησης με τη μετατροπή του συμφωνητικού συνεργασίας σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, για συνολικό επιπλέον χρονικό διάστημα 30 μηνών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε συνολικά 26 μήνες, ενώ μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για επιπλέον 10 ημέρες.

ΘΕΣΕΙΣ
150

link

www.oaed.gr

Δείτε τη σελίδα του ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από