Εντός του 2010 θα υπάρξει οριστικοποίηση και για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν μέσω του γραπτού πανελλήνιου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Ο συνολικός αριθμός αναμένεται να προκύψει μετά τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο και αφού γίνει καταγραφή των κενών που υπάρχουν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από τον αριθμό αυτό θα εξαρτηθεί και ο αντίστοιχος αριθμός προσλήψεων που θα γίνουν μέσω των ειδικών καταλόγων εκπαιδευτικών, για τους οποίους το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει πως θα τροποποιηθούν.