(ο πρόεδρος του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον Flash) «Αν δεν γίνει κάτι τώρα, δεν θα γίνει ποτέ. Είναι τόσο ώριμα τα πράγματα, ώστε όποιος χάσει αυτή την ευκαιρία, θα έχει τεράστια ευθύνη».