Κρίσιμο στοίχημα για τη μείωση του ελλείμματος κατά 8,4 δισ. ευρώ βάζει ο προϋπολογισμός του 2010, που προβλέπει νέους φόρους 3,6 δισ. ευρώ.