Ανοίγει, διά της δικαστικής οδού, ο δρόμος για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων με σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγματικό τον περιορισμό έκδοσης αδειών βυτιοφόρων και αδειών φορτηγών Δ.Χ., καθώς και τη μετατροπή των φορτηγών Δ.Χ. σε βυτιοφόρα.


Τις αποφάσεις εξέδωσε το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ υπογραμμίζοντας ότι «η επαγγελματική ελευθερία αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της προσωπικής και οικονομικής ελευθερίας» και πως η νομοθετική ρύθμιση που την περιορίζει δεν μπορεί να έχει ως μοναδικό σκοπό την προστασία του στενού επαγγελματικού και οικονομικού συμφέροντος ορισμένων με βλάβη άλλων.

Ειδικότερα το Δ΄ Τμήμα, με πρόεδρο τον κ. Μιχ. Βροντάκη και εισηγήτρια την κ. Ειρήνη Σαρπ, επισημαίνει ότι δεν προκύπτουν λόγοι δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος που να δικαιολογούν την απαγόρευση της μετατροπής φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ., οποιασδήποτε κατηγορίας, σε βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων.

Η απόφαση

Κατά συνέπεια, χαρακτηρίζει αντισυνταγματική τη διάταξη (άρθρο 6) του Ν. 3054/2002 με την οποία περιορίζεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαιοειδών να αποκτήσουν με βάση την επιχειρηματική τους κρίση και την οικονομική τους δυνατότητα όσα βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών καυσίμων κρίνουν, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 383/1976 που εξαρτούν τη χορήγηση νέων αδειών φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ., από τη μη επαρκή εξυπηρέτηση των αναγκών από τα ήδη κυκλοφορούντα φορτηγά της κατηγορίας αυτής, περιορίζοντας την είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. Αντισυνταγματική κρίνει επίσης την απαγόρευση μετατροπής φορτηγών αυτοκινήτων άλλων κατηγοριών σε βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων.

Το ΣτΕ δίνει έμφαση στο ενδεχόμενο εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος με τους επίδικους περιορισμούς, τονίζοντας: «Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως λόγος δημοσίου συμφέροντος, που δικαιολογεί τον περιορισμό αυτό και τη στέρηση της δυνατότητας των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών να εξασφαλίσουν αυτονομία ως προς τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύονται, η αποτροπή της μειώσεως του μεταφορικού έργου των κατόχων αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων Δ.Χ.».

Η προσφυγή

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, εταιρείες πετρελαιοειδών, ιδιοκτήτες βυτιοφόρων αυτοκινήτων και άλλοι, που ζητούν την ακύρωση της υπουργικής απόφασης του 2007, διά της οποίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιόκτητης χρήσης ιδιοκτησίας εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

Οριστική θέση επί του θέματος θα λάβει η Ολομέλεια του ΣτΕ δίνοντας, εφόσον υιοθετηθούν οι αποφάσεις του Δ΄ Τμήματος, το έναυσμα για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, όπου συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι, οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες, οι λογιστές, οι ιδιοκτήτες ταξί.