ΜΠΛΟΚΟ στις off shore εταιρείες προετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο δέσμης μέτρων για τον περιορισμό του μαύρου χρήματος, την ώρα που η Ένωση Εισαγγελέων προτείνει άμεση δέσμευση και δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που είναι δυσανάλογα προς τα δηλωθέντα εισοδήματα. Ο υφυπουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης προανήγγειλε χθες αυστηρότερη αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει τις off shore εταιρείες και τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που κατονομάζει τις χώρες οι οποίες λειτουργούν ως φορολογικοί παράδεισοι, με βάση τη σχετική λίστα του ΟΟΣΑ, αλλά και πλήρη ποινικοποίηση του αδικήματος της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα. Μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο υφυπουργός Οικονομικών προανήγγειλε παράλληλα ενίσχυση, με εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.