Σε Εθνική Στατιστική Αρχή (ΕΣΤΑ) μετονομάζεται η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η οποία από Γενική Γραμματεία του υπουργείου Οικονομικών μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου που κοινοποιήθηκε για διαβούλευση στους εργαζομένους στην ΕΣΥΕ και τους έκανε να απειλούν με απεργία, αν αλλάξει νομική μορφή η Υπηρεσία. Οι αλλαγές προωθούνται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αξιοπιστίας των ελληνικών στοιχείων και μέσω της ανεξαρτητοποίησης της Στατιστικής Υπηρεσίας. Αλλά είναι απορίας άξιον πόσο ανεξάρτητη μπορεί να θεωρηθεί μια στατιστική υπηρεσία της οποίας ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος θα ορίζονται από τον υπουργό Οικονομικών. Διότι αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο:

εννιαμελές διοικητικό συμβούλιο, με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο να τοποθετούνται από τον υπουργό (πάντως ο πρόεδρος θα εγκρίνεται από τη Βουλή) και τα υπόλοιπα μέλη να προτείνονται από τους εργαζομένους στην Υπηρεσία, από την Τράπεζα της Ελλάδος, την ΟΚΕ, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.