Η εταιρεία κατασκευής κινητών τηλεφώνων ανακοίνωσε σήμερα ότι 14 εκατομμύρια φορτιστές που πωλήθηκαν μαζί με συσκευές της ή ως αξεσουάρ, ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πρέπει να αντικατασταθούν.

Η ανάκληση αφορά φορτιστές AC-3E και AC-3U που κατασκευάστηκαν από τις 15 Ιουνίου έως τις 9 Αυγούστου, καθώς και φορτιστές AC-3C που κατασκευάστηκαν από 13 Απριλίου έως 25 Οκτωβρίου.

Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν αν ο φορτιστής τους καλύπτεται από το πρόγραμμα αντικατάστασης σε ειδική ιστοσελίδα της Nokia.

«Παρατηρήσαμε ότι τα πλαστικά καλύμματα των εν λόγω φορτιστών ενδέχεται να χαλαρώσουν και να βγουν, εκθέτοντας τα εσωτερικά στοιχεία του φορτιστή και δημιουργώντας έτσι πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, εάν ο χρήστης αγγίξει ορισμένα από τα στοιχεία αυτά ενώ ο φορτιστής είναι στην πρίζα» εξηγεί ανακοίνωση της εταιρείας.

»Παρόλο που δεν έχουμε υπόψη μας τυχόν περιστατικά ή τραυματισμούς σχετικά με τους εν λόγω φορτιστές, ως προληπτικό μέτρο, θα αντικαταστήσουμε δωρεάν τους φορτιστές αυτούς».

Όλοι οι φορτιστές που ανακαλούνται κατασκευάστηκαν από τον υπεργολάβο BYD.