ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ

ΣΕ

Έναν πτυχιούχο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών θα απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στα γραφεία του Κέντρου, Λεωφ. ΑθηνώνΣουνίου (46,7χλμ), τηλ. 22910-76.331.

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΠ

Στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ευαγγελιστρίας Δήμου Αιγάλεω θα προσληφθούν για οκτώ μήνες ένας βρεφονηπιοκόμος ΤΕ και ένας βοηθός βρεφονηπιοκόμου ΔΕ. Αιτήσεις στα γραφεία του Δήμου, Ιερά Οδός 364 και Κάλβου, τηλ. 213-

2044.927.