1968: «Ο Γεώργιος Παπανδρέου (φωτό)επορεύθη χθες προς την τελευταίαν του κατοικία. Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη την 11.30 π.μ. στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Μετά το πέρας της ακολουθίας εξεφώνησαν επικηδείους ο κ. Νικόλαος Μπακόπουλος και εν συνεχεία ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος… Εκ του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνεται ότι… “ευάριθμοι ταραξίαι, μη σεβασθέντες την ιερότητα της θρησκευτικής τελετής της κηδείας, εβεβήλωσαν ταύτην δι΄ αναρμόστων εκδηλώσεων αι οποίαι έτεινον προς δημιουργίαν εκτρόπων. Κατόπιν τούτου η Αστυνομία προέβη εις την σύλληψιν τεσσαράκοντα (40)

ταραξιών ίνα διασφαλισθή η περάτωσις της κηδείας εντός των πλαισίων της επιβεβλημμένης θρησκευτικής τάξεως, κοσμιότητος και ευπρεπείας”». («ΤΑ ΝΕΑ»)