Το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους αποκτούν από φέτος οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις, εφόσον το επιθυμούν, αφού υποβάλλουν αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο σχετική αίτηση και καταβάλλουν το ανάλογο παράβολο.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δ.Ε ή Ε.Ε, όπου υπάγεται το σχολείο, στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκε στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. που υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δ.Ε. ή Ε.Ε., ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία.

Αν πρόκειται για γραπτά δοκίμια ειδικών μαθημάτων (Ξένες Γλώσσες-Σχέδια-Μουσική), των μαθημάτων «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές» των ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ, καθώς και για τα γραπτά των εξετάσεων των Ελλήνων του εξωτερικού, η επίδειξη γίνεται από το πρωτότυπο και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στη Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Συγγρού 106 – Τ.Κ. 11741 – Κουκάκι, Αθήνα).

Οι αιτήσεις των Ελλήνων του εξωτερικού υποβάλλονται εντός του μηνός Οκτωβρίου στην ως άνω αναφερομένη Διεύθυνση.

Το ύψος του παραβόλου ορίστηκε, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε πενήντα ευρώ για την επίδειξη έως τριών γραπτών και ογδόντα ευρώ για την επίδειξη τεσσάρων ή περισσοτέρων γραπτών δοκιμίων.