Με 29.293 νέους υπαλλήλους θα στελεχωθούν φορείς του δημόσιου τομέα μετά το πράσινο φως που άναψε το υπουργείο Εσωτερικών. Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την πρόσληψη 25.498 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την τοποθέτηση 3.600

ιατρών, νοσηλευτών και υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων σε υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης, σε φορείς του Δημοσίου θα προσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή θα καλύψουν κενές οργανικές θέσεις 195 υπάλληλοι. Αναλυτικά, οι 11 εγκριτικές αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών έχουν ως εξής:


Εγκρίθηκε η πλήρωση δύο κενών οργανικών θέσεων στηΓενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων(υπουργείο Εσωτερικών). Θα προσληφθούν ένας υπάλληλος κλάδου ΔΕ διοικητικού- λογιστικού και ένα άτομο ως προσωπικό Η/Υ ΔΕ.

Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσηγια το σχολικό έτος 2009-2010 θα προσληφθούν 25.498 εκπαιδευτικοί(υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Ειδικότερα εγκρίθηκε:

α)η πλήρωση 991 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από τον Ενιαίο Πίνακα (40%), β)η πρόσληψη 30 εκπαιδευτικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, γ)η πλήρωση 35 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών, αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), στα μειονοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, δ)η πλήρωση 831 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως εξής: Ενιαίος Πίνακας (40%)ΠΕ 16.01 Σύνολο Σκλήρυνση κατά Πλάκας (άρθρο 26 ν. 3699/2008)

781 50 831 ε)η πλήρωση 620 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών, κατηγορίας πολυτέκνων, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στ) η πρόσληψη 150 εκπαιδευτικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ζ)η πλήρωση 409 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών, που υπάγονται στην κατηγορία του 30μηνου, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η)η πλήρωση 1.480 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών, που υπάγονται στην κατηγορία του 24μηνου, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θ)η πλήρωση 37 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, ι)η πρόσληψη 9.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ια)η απασχόληση 11.915 ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μέχρι τον αριθμό των 3.600.000 ωρών, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Εγκρίθηκε ηπλήρωση τεσσάρων κενών οργανικών θέσεων, λαϊκών υπαλλήλων, στηνΙερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και μίας κενής οργανική θέσης ΔΕ γραμματέων στηνΙερά Μητρόπολη Κερκύρας και Παξών(υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε:

α)η πλήρωση τεσσάρωνκενών οργανικών θέσεων λαϊκών υπαλλήλων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ως εξής:

ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ……….1 ΔΕ Γραμματέων ………………..1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών …………2 Σύνολο……………………..

4 β)η πλήρωση μίας κενής οργανικής θέσης ΔΕ γραμματέων στην Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας και Παξών.

Εγκρίθηκε η πλήρωση 10 κενών οργανικών θέσεων στηΛέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων(ΛΑΕΔ) και μίας κενής οργανικής θέσης στοΤαμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου(ΤΑΑΘΠ) (υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Στο Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου θα προσληφθεί ένας επιμελητής ΥΕ, ενώ ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων έχει ως εξής:

ΕιδικότητεςΘέσεις ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας …………….1 ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών- Μάγειρας …..1 ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών Αρχισερβιτόρων….2 ΔΕ Τεχνικού Υδραυλικών ………….1 ΥΕ Τραπεζοκόμων ………………4 ΥΕ Προσωπικού Καθαρ/τος- Πλυντών ή Πλυντριών σκευών μαγειρείων ……..1 Σύνολο…………………….

10 Για τοΣχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) εγκρίθηκε η πλήρωση δύο κενών οργανικών θέσεων. Θα προσληφθούν ένας υπάλληλος κλάδου ΔΕ διοικητικού λογιστικού και ένας κλητήρας- επιστάτης- φύλακας- νυχτοφύλακας ΥΕ.

Τρεις επιστήμονες θα προσληφθούν στουπουργείο Πολιτισμού.Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα προσληφθούν στουπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων100 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων και όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί για οκτώ μήνες και ως αντικείμενο θα έχει την παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης των εκτρεφόμενων πουλερικών, λόγω εμφάνισης εστιών γρίπης των πτηνών στη Γερμανία. Ειδικότερα θα προσληφθούν 90 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) στις Νομαρχιακές ΑυτοδιοικήσειςΔ/νσεις Κτηνιατρικής και 10 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) στα Κτηνιατρικά Εργαστήρια.

Εγκρίθηκε η πλήρωση μίας θέσης μονίμου προσωπικού στοΕπιμελητήριο Σάμου(υπουργείο Ανάπτυξης).

Θα προσληφθεί ένας πτυχιούχος κλάδου ΠΕ διοικητικού- οικονομικού.

Στην Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης του υπουργείου Πολιτισμού θα απασχοληθούν 31 ωρομίσθιοι καθηγητές, οκτώ ωρομίσθιοι πιανίστες- συνοδοί και πέντε άτομα διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ειδικότερα για τα σχολικά έτη 2009- 2010 και 2010- 2011 εγκρίθηκε η πρόσληψη:

α)

31 ωρομισθίων καθηγητών και οκτώ ωρομισθίων πιανιστών- συνοδών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

Α. Καθηγητές Τεχνικών ΜαθημάτωνΘέσεις Κλασικού Μπαλέτου …………….8 Σύγχρονου Χορού ………………8 Ρυθμικής ……………………6 Ελληνικών Χορών ………………2 Μουσικής ……………………2 Β. Καθηγητές Θεωρητικών ΜαθημάτωνΘέσεις Ανατομίας ……………………1 Παιδαγωγικής Ψυχολογίας …………1 Ιστορίας Τέχνης ………………..1 Ιστορίας Χορού ………………..1 Ανάλυσης Τραγωδίας …………….1 Γ. Πιανίστες- Συνοδοί Πιανιστών Συνοδών ……………..8 Σύνολο…………………….39 β)Πέντε ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες). Θα αναλάβουν καθήκοντα τρεις διοικητικοί υπάλληλοι ΔΕ, ένας επιμελητής ΥΕ και ένας καθαριστής ΥΕ. Έως οκτώ μήνες θα προσληφθούν στοΜουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου(υπουργείο Πολιτισμού) 27 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων και όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης.

Ο αριθμός των θέσεων κατά κατηγορία εκπαίδευσης και κατά ειδικότητα έχει ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης…..Θέσεις Γεωλόγων ……………………2 Γεωγράφων ………………….1 Διοικητικού- Οικονομικού ………….1 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας …………..1 Εμπορίας- διαφήμισης ……………1 Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Συντηρητών ………………….1 Πληροφορικής ………………..1 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικό Υπολογιστών ………….1 Συντηρητών ………………….2 Ειδικών Μηχ/νου Λογιστηρίου ………1 Φυλάκων ……………………6 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατοτεχνιτών ………………..2 Συντηρητών κτιρίων ……………..1 Εργατών …………………….5 Καθαριστριών …………………1 Σύνολο…………………….

27 Σε φορείς του υπουργείουΥγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύηςθα προσληφθούν 1.950 ιατροί, ενώ 1.400 θέσεις θα καλυφθούν από νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης, αναμένεται να προκηρυχθούν 250 κενές οργανικές θέσεις, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, εκτός νοσηλευτικού προσωπικού.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε:

α)η πρόσληψη 1.700 ιατρών ΕΣΥ επί θητεία (ειδικευμένοι γιατροί) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ζ΄ του Ν. 2190/94 και του Ν. 3754/2009.

β)η πρόσληψη 250 ειδικευόμενων ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ζ΄ του Ν. 2190/94, του Ν. 123/75, Ν. 1397/83, Ν. 1579/85, Ν. 2071/92, Ν. 3172/2003 και του Ν. 3144/2003, γ)η πλήρωση 1.400 κενών οργανικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού, κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3754/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει, δ)η πλήρωση 250 κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, εκτός νοσηλευτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.