Έχω περάσει και πρόκειται να διοριστώ σε μια θέση του ΤΣΜΕΔΕ. Παράλληλα, συμμετείχα στον γραπτό διαγωνισμό του υπουργείου Οικονομικών. Εάν αποδεχτώ τη θέση του ΤΣΜΕΔΕ και διοριστώ και παράλληλα περάσω και στο υπουργείο Οικονομικών θα υπάρχει πρόβλημα να παραιτηθώ από το ΤΣΜΕΔΕ και να διοριστώ στη θέση του υπουργείου Οικονομικών (ή και αντίστροφα);


Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να διοριστείτε στη μία θέση και μετά να επιλέξετε κάποια άλλη σε διαφορετικό φορέα. Αρκεί κατά την υποβολή των αιτήσεων για τις προκηρύξεις να μην ήσασταν διορισμένος στο Δημόσιο. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση ισχύει η απαγόρευση διορισμού για πέντε έτη μετά την τοποθέτηση σε δημόσια θέση.