Στο πρωτοφανές μέτρο της υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης πριν από τον εμβολιασμό για τη γρίπη, καταφεύγει η κυβέρνηση.