(ο βουλευτής της Ν.Δ., στο Κανάλι 1 του Πειραιά, για τις αλλαγές που χρειάζονται στον κρατικό μηχανισμό) «Κάτω από τα κυβερνητικά στελέχη, σε επίπεδο υπουργού, υπάρχουν εκατοντάδες στελέχη του κρατικού μηχανισμού, γενικοί γραμματείς, διοικητές, πρόεδροι οργανισμών, που εκεί μπορώ να πω ότι χρειάζονται σημαντικές αλλαγές. Πάρα πολλά απ΄ αυτά είναι μακράν του να έχουν την επιχειρησιακή επάρκεια που απαιτεί ο ρόλος και πολλά απ΄ αυτά τα στελέχη έχουν “καβαλήσει καλάμι”. Δηλαδή είναι προκλητικό όχι μόνον να μη βλέπουν τον πολίτη, αλλά διορισμένα από την κυβέρνηση στελέχη να αρνούνται να μιλήσουν σε βουλευτή της κυβερνώσας παράταξης».