Πρόστιμο 1,7 εκατ. ευρώ επέβαλλε η Τράπεζα της Ελλάδος για αδικαιολόγητα χαράτσια, ψιλλά γράμματα και καθυστερήσεις