Μπούσουλας σπουδής


Η ακάματη Χρύσα Μαλτέζου, φίλη και συνάδελφος, τώρα διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, μάς δώρισε μέσα στις πασχάλιες γιορτές ένα μοναδικό βιβλίο. Τον «Οδηγό του Αρχείου» του Ινστιτούτου. Σε μια πολυτελή έκδοση τετρακοσίων σελίδων διανθισμένη με έξοχες φωτογραφίες από τα εκθέματα και τα τιμαλφή του βενετσιάνικου και βυζαντινού Ελληνισμού, με τεκμηριωμένη και ταξινομημένη ύλη, προσφέρει ένα πολύτιμο βοήθημα για τους μελετητές, τους σπουδαστές και το μέλλον των βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών. Το βιβλίο είναι οργανωμένο με επιστημονική μέθοδο, ώστε ο ενδιαφερόμενος να αντλεί εξειδικευμένες πληροφορίες για την απέραντη αρχειακή ύλη, την σπάνια ερευνητική πείρα που έχει συσσωρευτεί, τη μεγάλη και αναγνωρισμένη συμβολή και αρωγή του Ινστιτούτου στην επιστημονική κοινότητα. Η Μαλτέζου με τον πολύτιμο «οδηγό» της, μπούσουλα των σχετικών σπουδών, μάς προικίζει μ΄ ένα εργαλείο έρευνας και μας ανοίγει έναν ανεκτίμητο θησαυρό σπουδής.