Μόνο στα χαρτιά- ως φαντάσματα- υπηρετούν στο Γυμνάσιο του ΑϊΣτράτη οι 31 από τους 40 διορισμένους καθηγητές. Οι μαθητές είναι 10.