Εισαγγελέας καλεί στέλεχος του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών για το μαύρο χρήμα.