Μεσαίωνας


Ομολογώ πως δεν μπόρεσα να έχω ακριβέστερες πληροφορίες. Π.χ. δεν μπόρεσα να εξακριβώσω αν το μοναστήρι στη Χασιά είναι ορθόδοξο ή παλαιοημερολογίτικο.

Πάντως κάθε Τετάρτη προβαίνει σε μια εξωφρενική αλλά, όπως πάλι πληροφορήθηκα, ανιδιοτελή τελετουργία. Τελεί εξορκισμούς!! Και μάλιστα ομαδικούς και οργανωμένους. Έτσι, διάφορα προβληματικά ή αρκούντως τραγικά πρόσωπα, κυρίως γυναίκες, πάσης ηλικίας, φτάνουν στους πρόποδες του βουνού με το αστικό λεωφορείο και εκεί, στο τέρμα, τις παραλαμβάνει πούλμαν, που διατίθεται δωρεάν, αν πάλι είμαι αρκούντως πληροφορημένος, και τις οδηγεί στο μοναστήρι, όπου ιερείς διαβάζουν τους εξορκισμούς για να διώξουν τα πονηρά πνεύματα (!), να αποτρέψουν την επήρεια κάποιας κατάρας και να αποδυναμώσουν τα μάγια!! Αν το πράγμα γίνεται και αφιλοκερδώς, ακριβώς αυτό θεωρώ πιο επικίνδυνο, που σημαίνει από τη μεριά των ενεργούντων πρόθεση όχι εξαπάτησης (που κολάζεται) αλλά κατάχρησης εξουσίας.