Είμαι γυναίκα, εργάζομαι από το 1977 ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Έχω 9.000 ένσημα (δύο έτη βαρέα). Ημερομηνία γέννησης 2/11/1962. Στις 2/11/2013 θα είμαι 50 ετών και θα έχω ανήλικο παιδί. Τι προβλέπεται στις νέες διατάξεις;

Εάν το παιδί σας είναι ακόμη ανήλικο όταν συμπληρώσετε το 50ό έτος της ηλικίας σας, μπορείτε να πάρετε πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 55ου έτους. Νωρίτερα μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε αν συμπληρώσετε 11.100 ημέρες ασφάλισης.

Δικηγόρος (γυναίκα) ασφαλισμένη στο Ταμείο Νομικών 34 χρόνια και παράλληλη ασφάλιση από το 1984, με το ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ σε ΝΠΔΔ (24 έτη) θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους σύνταξης για τα 24 έτη στα 62 της χρόνια από το ΙΚΑ και αν ναι πρέπει να ασκήσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης ταυτόχρονα (και στα δύο Ταμεία) για να μην έχει περικοπή συντάξεως; Θεμελιώνεται δικαίωμα πλήρους σύνταξης από το ΙΚΑ. Δεν είναι απαραίτητο να συνταξιοδοτηθείτε ταυτόχρονα και από το Ταμείο Νομικών. Όταν όμως συνταξιοδοτηθείτε από αυτό, η σύνταξη του ΙΚΑ θα υποστεί μείωση κατά τα όσα προβλέπονται για το ποσό σύνταξης των διπλοσυνταξιούχων. Γεννημένη την 1/6/1964, έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών, γεννημένα την 10/10/1988 και 10/9/1990. Έχω προσληφθεί στην Εμπορική Τράπεζα την 20/7/1982. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ άμεσα; Αν περιμένω για πλήρη σύνταξη, με πόσα χρόνια και σε ποια ηλικία μπορώ να συνταξιοδοτηθώ; Μήπως πρέπει να συνταξιοδοτηθώ πριν από την 10/9/2008 που ενηλικιώνεται ο γιος μου;

Φρονώ ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε το ενδεχόμενο συνταξιοδότησής σας πριν από την ενηλικίωση του γιου σας, διότι μετά δεν θα μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε ως μητέρα, αλλά με τις κοινές διατάξεις.

Είμαι μητέρα ανηλίκου, ασφαλισμένη στο ΤΑΠΟΤΕ. Εργάζομαι συνεχώς από τον Φεβρουάριο του 1982 και είμαι 44 χρόνων. Με τα μέχρι πρότινος ισχύοντα έχω θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με 25 χρόνια υπηρεσίας και ανήλικο παιδί χωρίς όριο ηλικίας. Πόσο μας επηρεάζει ο νέος νόμος; Εκτιμάτε ότι πρέπει να συνταξιοδοτηθούμε άμεσα; Μας επηρεάζει η ποινή του 6% τον χρόνο, από το 2009, εάν επιλέξουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε;

Από τις διατάξεις του νέου νόμου δεν φαίνεται να θίγεται το ήδη θεμελιωμένο δικαίωμά σας για σύνταξη ως μητέρας ανήλικου τέκνου, αφού έχετε ασφαλισθεί πριν από την 1/1/1983. Η προβλεπόμενη αύξηση των ορίων ηλικίας αφορά αυτούς που ασφαλίσθηκαν από 1/1/1983 έως 31/12/1992. Η «ποινή» του 6% δεν νομίζω πως αφορά τη δική σας περίπτωση.

Οι απαντήσεις δόθηκαν από τον εξειδικευμένο σε ασφαλιστικά θέματα δικηγόρο κ.Γιάννη Γουσέτη.