ΣΥΜΒΑΣΗ για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του διεθνούς αεροδρομίου στο Αμμάν της Ιορδανίας υπέγραψε κοινοπραξία εταιρειών, στην οποία συμμετέχει η κατασκευαστική εταιρεία J&Ρ- Άβαξ καθώς και ο μητρικός της όμιλος J&Ρ (Οverseas). Τo έργο ανατέθηκε στην κοινοπραξία Αeroports de Ρaris ύστερα από διεθνή διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν πολλά μεγάλα ονόματα- για παράδειγμα η γερμανική Ηochtief- που είναι εξειδικευμένα στην κατασκευή και εκμετάλλευση αεροδρομίων. Η σύμβαση είναι τύπου ΒΟΤ (και εκμετάλλευση) με διάρκεια 25 χρόνια.

Στο Αeroports de Ρaris Consortium μετέχουν οι εταιρείες J&Ρ (Οverseas) ως Leader, J&Ρ- Άβαξ Α.Ε., Αbu Dhabi Ιnvestment Co.,

Νoor Financial Ιnvestment Co., Εdgo Ιnvestment Ηoldings LΤD και η Αeroports de Ρaris Μanagement, η οποία θα αναλάβει τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε περίπου 430 εκατ. ευρώ και θα εκτελεστούν εξ ολοκλήρου από τις J&ΡΆβαξ Α.Ε. και J&Ρ (Οverseas), με συμμετοχή 50% εκάστη. Οι δύο εταιρείες μετέχουν με ποσοστό 10% η καθεμιά και στη σύμβαση παραχώρησης. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι τρία έτη.