Χρυσοφόρο αποδεικνύεται και το 2007 για τράπεζες, λιανεμπόριο αλλά και μεγάλες βιομηχανίες από τον χώρο της μεταλλουργίας.


Ημία μετά την άλλη, μεγάλες επιχειρήσεις από τους κλάδους αυτούς ανακοινώνουν υπερκέρδη για το πρώτο τρίμηνο του 2007 σε επίπεδα ακόμη και υπερδιπλάσια από αυτά του αντίστοιχου τριμήνου του 2006, πράγμα που οφείλεται κυρίως στην υψηλή ζήτηση που παρατηρείται στην αγορά για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στους συγκεκριμένους τομείς.

Πρόκειται μέχρι στιγμής για το 10% των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έχουν ανακοινώσει τα αποτελέσματα για την κερδοφορία τους στο πρώτο φετινό τρίμηνο.

«Πρωταθλητές»

Σύμφωνα με αυτά, τα καθαρά κέρδη περισσοτέρων από 30 επιχειρήσεων παρουσιάζουν αύξηση που ξεπερνά το 55% και ανέρχονται σε 1,28 δισ. ευρώ με «πρωταθλητές» τις τράπεζες, τις βιομηχανίες,

ΣΥΝ 64,7%

Το α΄ τρίμηνο η κερδοφορία των έξι τραπεζών που είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα αυξήθηκε 64,7%

τις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου (σούπερ μάρκετ και εμπορικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην ένδυση), τις εταιρείες ακινήτων και τους ομίλους που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας.

Ο υψηλός ρυθμός αύξησης των κερδών των εταιρειών αυτών αποτελεί μάλιστα, σύμφωνα με αναλυτές, έναν από τους λόγους για την άνοδο της Σοφοκλέους.

Ο Γενικός Δείκτης (με αιχμή τις τράπεζες, τις βιομηχανίες, τις εταιρείες χημικών και τις εμπορικές επιχειρήσεις) έχει σκαρφαλώσει κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών (4.800 μονάδες) και δεν αποκλείεται μέσα στους επόμενους μήνες- σύμφωνα με τους πιο αισιόδοξους- να ξεπεράσει το φράγμα των 5.000 μονάδων.

Οι έξι τράπεζες

Επικεφαλής στην κερδοφορία είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συγκεντρώνουν παραδοσιακά το ενδιαφέρον των περισσότερων Ελλήνων και ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο. Το πρώτο τρίμηνο η κερδοφορία των έξι τραπεζών που είχαν ανακοινώσει μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας αποτελέσματα αυξήθηκε 64,7%, με πρωτοστατούντες τη Μarfin Ρopular Βank (388%) και την Εγνατία (268%). Οι υψηλές προμήθειες από τις τραπεζικές συναλλαγές και τα κέρδη από τις χορηγήσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών, αποτελούν την κινητήρια δύναμη αύξησης της κερδοφορίας που εμφανίζουν οι ισολογισμοί των τραπεζών.

Τσιμέντα- χάλυβας

Θετική είναι εξάλλου η πορεία των τσιμεντοβιομηχανιών λόγω της έκρηξης στην κατασκευή ακινήτων αλλά και της υψηλής ζήτησης που τροφοδοτείται από την ανάπτυξη της Κίνας, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται για παράδειγμα στα αποτελέσματα και τη χρηματιστηριακή πορεία των μετοχών του Τιτάνα.

«Χρυσή» εποχή διανύουν επίσης οι εταιρείες μετάλλων, καθώς οι τιμές στις διεθνείς αγορές έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Είναι ενδεικτικό ότι οι τιμές του χάλυβα βρίσκονται σήμερα κοντά στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, καθώς η προσφορά δεν φτάνει να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση.

Ανάμεσα στους κερδισμένους βρίσκεται και η Σιδενόρ, που για το πρώτο τρίμηνο ανακοίνωσε αύξηση 195% στην κερδοφορία.

Προσδοκίες για υψηλά μερίσματα


Η ΥΨΗΛΗ κερδοφορία των εισηγμένων δημιουργεί προσδοκίες για υψηλά μερίσματα το 2007 όπως και πέρυσι.

Είναι ενδεικτικό ότι για τη χρήση του 2006 η μέση μερισματική απόδοση των εταιρειών της Σοφοκλέους ξεπέρασε το 2,50%, ποσοστό υπερδιπλάσιο από το επιτόκιο ταμιευτηρίου, ενώ για ολόκληρη την περσινή χρήση οι μέτοχοι θα εισπράξουν από μερίσματα 4,4 δισ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέρυσι τα υψηλότερα μερίσματα τα κατέβαλαν οι τράπεζες και οι βιομηχανίες.

Μια εισηγμένη με μεγάλα κέρδη πάντως δεν είναι απαραίτητο ότι θα μοιράσει και αντίστοιχα μεγάλο μέρισμα, αφού αρκετές φορές οι εταιρείες αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τα κέρδη για να χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό τους πρόγραμμα.