Για πρώτη φορά κυκλοφορούν στην ελληνική γλώσσα οι Στοχασμοί, που συνέγραψε ο μεγάλος Γάλλος διανοούμενος κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και εκδόθηκαν μόλις έπεσε η αυλαία του, το 1946. Επίκεντρο των ιδεών που εκφράζει ο Σαρτρ στο συγκεκριμένο πόνημά του- το οποίο προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων και συζητήσεων- είναι πως ο αντισημιτισμός δεν είναι μια κίνηση εναντίον των Εβραίων, αλλά εναντίον της δημοκρατίας και υποδεικνύει τους φίλους και τους εχθρούς των Εβραίων: Δημοκράτες και αντιδημοκράτες, αντιστοίχως.

ΜΤΦ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ, ΕΚΔ. ΕΣΤΙΑ, ΣΕΛ. 175, ΤΙΜΗ: 14 #