Μέχρι τις 7 Μαΐου,74.500 τελειόφοιτοι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν στα σχολεία τους την επιλογή του κρίσιμου 6ου μαθήματος και του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.