Η ενδοοικογενειακή βία, η μειονεκτική θέση πολλών γυναικών και η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων είναι στοιχεία της πραγματικότητας που προβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης κατά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και όχι μόνο. Ωστόσο, πλέον αλλάζει ο ρόλος του πατέρα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια.

Δεν πρόκειται για θεωρητική προσέγγιση, αλλά για τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη και ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην Αθήνα και σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις (Πάτρα, Βόλος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη). Την έρευνα συντόνισε το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και αποτελεί μέρος ευρωπαϊκού προγράμματος. με τον τίτλο: «Ίσοι σύντροφοι: Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο των ανδρών στην εργασιακή και προσωπική ζωή», που πραγματοποιήθηκε σε 5 χώρες της Ευρώπης (Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Κύπρος και Ελλάδα).

Τα πράγματα αλλάζουν, λοιπόν, και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα της έρευνας.

1 Το 66,7% Ελλήνων πατέρων αισθάνεται ότι είναι καλύτεροι μπαμπάδες από τους δικούς τους και ότι προχωρούν ένα βήμα πιο πέρα στην ανατροφή των παιδιών τους.

2Σύμφωνα με την έρευνα, αν και οι περισσότεροι σύζυγοι δηλώνουν ότι έχουν αναλάβει τις εξωτερικές υποχρεώσεις τους σπιτιού- εξόφληση λογαριασμών, ψώνια κ.λπ.- το 54,5% ασχολείται με τη φροντίδα των παιδιών και με δραστηριότητες που τα αφορούν άμεσα όπως η προετοιμασία του γεύματος, η καθαριότητα, το διάβασμα κ.λπ.

3 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυτά τα ποσοστά διαφοροποιούνται μεταξύ περιφέρειας και πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, το 42% των πατέρων που μεγαλώνουν τα παιδιά τους στην Αθήνα δηλώνουν ότι ασχολούνται με τη φροντίδα τους, ενώ το συντριπτικό 77,8% των πατέρων από την περιφέρεια δηλώνουν το ίδιο.

4 Επίσης, το 68,3% δηλώνει ότι την ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών την έχουν και οι δύο γονείς, αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι (30,2%) που δηλώνουν ότι την κύρια ευθύνη της ανατροφής των παιδιών έχουν οι μητέρες. 5 Το 87,8% των πατέρων αναφέρει ότι όταν εργάζονται «το μυαλό τους βρίσκεται στα παιδιά τους», αλλά μόνο το 28,9% δηλώνει ότι ο ρόλος του πατέρα έρχεται σε σύγκρουση με την επαγγελματική τους ζωή!

6 Για τον Έλληνα πατέρα οι ευχάριστες στιγμές στο σπίτι, ο ελεύθερος οικογενειακός χρόνος δηλαδή, περιλαμβάνει παιχνίδι και συζήτηση με τα παιδιά, αστείες και χαλαρές στιγμές καθώς σημαντικό ρόλο παίζει και το κυριακάτικο τραπέζι.

7Το 79,4% δήλωσε ότι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο δεν βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους είναι η εργασία, αλλά το 77,3% έχει την ευκολία να ζητήσει χορήγηση άδειας για να ανταποκριθούν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Επιμέλεια από τον Qualitynet Foundation: τηλ. 210-6898.594, www.qualitynet.gr