Στις εταιρείες που οργάνωσαν την αθηναϊκή Cow Parade απαντά και πάλι ο

εικαστικός Τάσος Παυλόπουλος

Οι αγελάδες της Cow Parade δεν βόσκουν αμέριμνα – όπως τουλάχιστον έδειχναν –

στους δρόμους της Αθήνας. «Κάποιοι θα εισπράττουν για πολλά χρόνια στο μέλλον

από τα δικαιώματα που απέκτησαν από τους καλλιτέχνες», επανέρχεται μετά την

καταγγελία του, απαντώντας στην ανακοίνωση της Cow Parade Αθήνα 2006 (της

κοινοπραξίας εταιρειών Asset Ogilvy PRAE και Goldair Α.Ε.), ο ζωγράφος Τάσος

Παυλόπουλος. Ο οποίος μαζί με τον Διαμαντή Αϊδίνη είχε διαφοροποιηθεί από τους

λοιπούς καλλιτέχνες, μη παραχωρώντας τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους.

«Τους κατήγγειλα ότι θα αποδώσουν ένα μέρος των κερδών τους για φιλανθρωπία,

αλλά το υπόλοιπο που θα παραμείνει σήμερα στο ταμείο τους είναι πάνω από ένα

εκατομμύριο ευρώ (για τους υπολογισμούς μου έλαβα υπ’ όψιν όσα πρέπει να

εισπράχθηκαν από τους χορηγούς)», σημειώνει ο ζωγράφος. Απαντώντας στο ότι οι

όροι του συμβολαίου (που υπέγραψε η κοινοπραξία με τους δύο ζωγράφους) θα

τηρηθούν στο ακέραιο, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Cow Parade Αθήνα

2006, ο Τάσος Παυλόπουλος σημειώνει πως «τους διαφεύγει ότι ήδη τους όρους

αυτούς τους έχουν παραβιάσει κατάφωρα. Και γι’ αυτή την παράνομη συμπεριφορά

τους, επιφυλάσσομαι (η επιφύλαξή μου αυτή θα λειτουργήσει 100% υπέρ των

φιλανθρωπικών σωματείων Μαζί για το Παιδί)». «Μη παραχωρώντας τα πνευματικά

δικαιώματα των έργων μας, τους απαγορεύσαμε ρητά, όπως αυτό ξεκάθαρα

αναγράφεται, την καλλιτεχνική και οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών από

οποιαδήποτε εταιρεία, φορέα ή ιδιώτη, στο παρόν ή στο μέλλον. Αγνοώντας τι

συμφώνησαν και τι υπέγραψαν, παραχώρησαν («ενοικίασαν») τα έργα μας σε

σπόνσορες που πλήρωσαν και διαφημίστηκαν: Marfin Bank για τον Αϊδίνη και

Goldair για εμένα».

Για το ότι «το 5% επί της τιμής δημοπράτησης κάθε έργου θα αποδοθεί στον

δημιουργό του» – όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές – κατά παρέκκλιση από τα

διεθνή πρότυπα, ο ζωγράφος αναφέρει πως «αυτό υπόκειται στους διεθνώς

κατοχυρωμένους νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων και η μη εφαρμογή του είναι

παράνομη».

Από την πλευρά της, η Cow Parade Αθήνα 2006 σημειώνει πως «οι όροι και οι

προϋποθέσεις διοργάνωσης και διεξαγωγής της είναι ομοιόμορφοι και

δημοσιοποιημένοι» και «εκ των προτέρων γνωστοί σε όλους τους καλλιτέχνες,

οικονομικούς υποστηρικτές, φιλότεχνους κ.λπ.».