ΑΥΞΗΣΗ 9,8% παρουσίασε το δεύτερο τρίμηνο του 2006 ο τζίρος του τομέα

εμπορίας αυτοκινήτων σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα,

σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ.

Ο τζίρος στο χονδρικό εμπόριο για το δεύτερο τρίμηνο του 2006 σε ετήσια βάση

παρουσίασε αύξηση κατά 14,7%. Σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου –

Μαρτίου 2006, ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων

παρουσίασε στο δεύτερο τρίμηνο αύξηση κατά 7,1%, ενώ ο δείκτης κύκλου εργασιών

στο χονδρικό εμπόριο το δεύτερο τριμήνο του 2006, σε σύγκριση με τον δείκτη

του πρώτου τριμήνου 2006 παρουσίασε αύξηση κατά 12,7%.