ΑΝΟΔΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ καταγράφηκαν την Τετάρτη στην αγορά Παραγώγων, ενώ ο

όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

Αντίστοιχα, στη spot αγορά, ο δείκτης FTSE/ASE 20 έκλεισε στις 2.145,60

μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 1,18%, ενώ ο FTSE/ASE MID 40

ενισχύθηκε κατά 0,80% και έκλεισε στις 4.245,74 μονάδες. Στην αγορά ΣΜΕ, τα

συμβόλαια σειράς Οκτωβρίου στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκαν στο

τέλος της συνεδρίασης στις 2.150,25 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του

1,82%. Ομοίως, άνοδο της τάξης του 1,46%, κατέγραψαν τα ΣΜΕ στο δείκτη

FTSE/ASE MID 40 σειράς Οκτωβρίου που έκλεισαν στις 4.268,00 μονάδες. Η αξία

συναλλαγών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στους δείκτες FTSE/ASE

διαμορφώθηκε στα 100,57 εκατ. ευρώ. To μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας

ρευστότητας κατέληξε στα ΣΜΕ που παρακολουθούν τις διακυμάνσεις του δείκτη των

είκοσι blue chips, όπου έγιναν συνολικά 8.824 συμβόλαια, που αντιστοιχεί σε

αξία συναλλαγών 94,06 εκατ. ευρώ, ενώ στα ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ASE MID 40

πραγματοποιήθηκαν 307 συμβόλαια αξίας 6,51 εκατ. ευρώ. Στην αγορά των ΣΜΕ επί

των μετοχών, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 10,32 εκατ. ευρώ.