Στο… καλάθι πετάει η κυβέρνηση τις δικαστικές αποφάσεις, που δικαιώνουν

συμβασιούχους, δίνοντας το «πράσινο φως» ώστε να αγνοούνται ακόμη και

τελεσίδικες αποφάσεις για μονιμοποίηση εργαζομένων.

Χιλιάδες συμβασιούχοι – υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 7.000 – που είχαν

εξαιρεθεί από το Διάταγμα Παυλόπουλου, προσέφυγαν σε δικαστήρια και πέτυχαν τη

μονιμοποίησή τους. Υπάλληλοι σε δήμους όπως Αργοστολίου, Χαλκίδας, Ρεθύμνου,

Πτολεμαϊδας, Ευόσμου δικαιώθηκαν και δημοσιεύθηκαν μάλιστα στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως και οι πράξεις κατάταξής τους σε οργανικές θέσεις. Ωστόσο

παραμένουν στη συντριπτική τους πλειονότητα απλήρωτοι για περισσότερους από 5

μήνες, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εγκρίνει τα κονδύλια μισθοδοσίας τους.

Το υπουργείο Εσωτερικών έσπευσε με εγκύκλιο στις αρχές Αυγούστου να δώσει

πλήρη κάλυψη στις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου του περασμένου Μαρτίου

και Ιουλίου, σύμφωνα με τις οποίες δεν αναγνωρίζεται η αρμοδιότητα των

διοικητικών δικαστηρίων να αποφασίζουν για τη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου

χρόνου σε αορίστου χρόνου.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών έρχεται να

συναινέσει στην πρακτική του Συνεδρίου και παραπέμποντας μεταξύ άλλων σε

σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ δηλώνει πως μετατροπή συμβάσεων

στον δημόσιο τομέα εκτός των διατάξεων του Διατάγματος Παυλόπουλου και χωρίς

τη συνδρομή του ΑΣΕΠ «θα σήμαινε πέραν της ευθείας αντίθεσης με την παρ. 8 του

άρθρου 103 του Συντάγματος, απόκλιση από τις συνταγματικώς κατοχυρωμένες αρχές

της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών εργασίας στον δημόσιο τομέα όλων των

πολιτών».

Ως επιχείρημα αναφέρεται μάλιστα πως «τα προσόντα του δεν θα έχουν κριθεί

σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία». Και προστίθεται: «πολλώ δε μάλλον όταν

συντρέχει κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, περίπτωση που δεν εξετάζεται κατά τη

μέσω δικαστηρίου μετατροπή ή «ορθό χαρακτηρισμό» της σύμβασης».

Και για το μέλλον!

Για το λόγο αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών στην εγκύκλιό του θεωρεί ως μόνη

«ορθή» διαδικασία μονιμοποίησης τις διατάξεις που ορίζει το Διάταγμα

Παυλόπουλου. Ενδεικτικό είναι πως επίκληση των διατάξεων δεν γίνεται μόνον για

όσους συμβασιούχους υπηρετούσαν πριν την έκδοση του Διατάγματος, αλλά η

εγκύκλιος αναφέρει ότι και στο μέλλον για την προστασία των εργαζομένων από

καταχρηστικές διαδοχικές συμβάσεις «εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 7

του Διατάγματος αυτού, ήτοι πλήρης αποζημίωση του εργαζόμενου, ποινικές και

πειθαρχικές κυρώσεις του υπεύθυνου οργάνου». Στην πράξη, δηλαδή, ακυρώνει

οποιοδήποτε έννομο δικαίωμα έχουν οι εργαζόμενοι!