ΑΝΟΔΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ καταγράφηκαν στην συνεδρίαση της Πέμπτης στην αγορά

Παραγώγων. Αντίστοιχα, στη spot αγορά, ο δείκτης FTSE/ASE 20 έκλεισε στις

1.945,23 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 1,23%, ενώ ο FTSE/ASE MID

40 ενισχύθηκε κατά 1,67% και έκλεισε στις 3.984,36 μονάδες. Στην αγορά ΣΜΕ, τα

συμβόλαια σειράς Ιουλίου στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκαν στο

τέλος της συνεδρίασης στις 1.901,00 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του

0,18%. Υψηλότερη άνοδο της τάξης του 1,23%, κατέγραψαν τα ΣΜΕ στο δείκτη

FTSE/ASE MID 40 σειράς Ιουλίου που έκλεισαν στις 3.808,00 μονάδες. H αξία

συναλλαγών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στους δείκτες FTSE/ASE

διαμορφώθηκε στα 129,89 εκατ. ευρώ. To μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας

ρευστότητας κατέληξε στα ΣΜΕ που παρακολουθούν τις διακυμάνσεις του δείκτη των

είκοσι blue chips, όπου έγιναν συνολικά 11.964 συμβόλαια, που αντιστοιχεί σε

αξία συναλλαγών 114,78 εκατ. ευρώ, ενώ στα ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ASE MID 40

πραγματοποιήθηκαν 788 συμβόλαια αξίας 15,11 εκατ. ευρώ. Στην αγορά των ΣΜΕ επί

των μετοχών, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 11,72 εκατ. ευρώ.